MasivaTurk.com

Masiva

Masiva nedir? Akla, hayale gelen, görülen, duyulan her şey Masiva'dır.

kişisel blog

Masiva nedir? Başka bir deyişle Allah (c.c.) dışında olan her şey Masiva'dır.

Kişisel Blog

masiva

Masiva nedir

kişisel blog

Masiva, yaratılan her şey anlamına gelmektedir.

masiva

kişisel blog

masiva

Masiva, aynı zamanda dünya, kainat ve tasavvufta alem anlamlarına da gelmektedir.

kişisel blog
masiva
kişisel blog
masiva